CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Chính sách bảo mật này nhằm mục đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website Saigoncons. Chính sách bao gồm mô tả cách mà Saigoncons tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ các thông tin này.

A bảo mật thông tin người dùng :
1. Thu thập thông tin cá nhân
Trong quá trình cung cấp dịch vụ Saigoncons sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng kí như sau:
– Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng kí : Tên, địa chỉ, điện thoại, địa điểm email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, ngày tháng năm sinh giới tính….
– Thông tin nhận được khi thành viên truy cập sử dụng : Thông tin do thành viên đăng lên các đánh giá, bình luận về dịch vụ. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin Saigoncons đưa ra, bằng gmail hay trên website.
2. Mục đích sử dụng
Saigoncons sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích được nêu trong mục này.
– Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Saigoncons
– Dùng để giao dịch trong khi mua hàng, dịch vụ của người bán trên Saigoncons như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau mua hàng, dịch vụ….
– Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của Saigoncons đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên Saigoncons.
– Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại…
– Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào Saigoncons, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
– Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
– Dùng để liên lạc với các thành viên khi Saigoncons điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giám bình luận
– Dùng để trả lời khi thành viên có câu hỏi : Công ty saigoncons sẽ gửi câu trả lời bằng gmail, call sms hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.
– Dùng trong các dịch vụ khác do Saigoncons cung cấp.
– Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.
– Dùng cho những mục đích khác của Saigoncons không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên Saigoncons.
3 Sử dụng thông tin cá nhân
Saigoncons sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo pháp luật Việt Nam
– Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục tiêu nêu tại điều 2 của quy định này.
Saigoncons sẽ cung cấp thông tin của các thành viên ở mức độ nhất định cho người bán, để phục vụ việc giao dịch giữa thành viên và người bán, như khi thành viên đặt hàng, dịch vụ trên Saigoncons. Sau khi bán hàng người bán có thể dụng thông tin của thành viên để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch của người bán. Saigoncons sẽ ràng buộc tránh nhiệm của người bán trong việc tuân theo các điều luật về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên Saigoncons. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 100% người bán thực hiện nghiêm túc chính sách trên, do vậy để biết rõ thông tin thành viên nên liên lạc với người bán
4 Độ chính xác và tính an toàn của thông tin
Để luôn cập nhật thông tin của người bán phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ Saigoncons có thể liên lạc tơi người bán để thu thập thông tin mới nhất.
5 Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân
– Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoant của mình, yêu cầu Saigoncons không cung cấp thông tin cho người bán trên Saigoncons.
– Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ theo quy định của Saigoncons để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.
6 Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ được công ty Saigoncons lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ và thực hiện tự hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Saigoncons.
7 Địa chỉ của đơn vị thu thấp và quản lý thông tin cá nhân.
Dữ liệu cá nhân của khách sẽ được Công ty thiết kế xây dựng hồ bơi Saigoncons thu thập, lưu trữ và quản lý trên máy chủ của Công ty tại :
Số 599 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh.
8 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Bất cứ khi nào khách hàng sử dụng dịch vụ của Saigoncons, Saigoncons cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, Saigoncons cố gắng cung cấp cho khách các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi saigoncons phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng. Saigoncons có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi Saigoncons xử lý yêu cầu của khách hàng.
Trong trường hợp Saigoncons có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, Saigoncons sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hoỉ sự nổ lực không tương xứng. Saigoncons cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của Saigoncons, Saigoncons có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thông sao lưu của Saigoncons.
9 Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Saigoncons với khách hàng
– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thấp và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý.
– Trong trường hợp máy chủ lưu thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.
Khi đăng ký thành viên, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, emai, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
B Bảo mật thanh toán
Saigoncons có các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được lưu trữ tuyệt đối an toàn. Ngoài ra, hệ thống thanh toán trên Saigoncons được kết nối với các đối tác thứ ba như Senpay, NAPAS, theo đó, tuân theo toàn bộ các tiêu chuẩn bảo mật của các cổng thanh toán này như :
– Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên Internet SSl do Globasign cấp.
– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng thanh toán PCL do control case cấp.
– Thông tin ngân hàng của khách hàng không được lưu trữ trên website của Saigoncons. Khi khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn giá trên Saigoncons, thông tin thẻ sẽ được nhập trên Website. Cổng thanh toán Senpay và NAPAS.