Bao gồm các loại hóa chất hồ bơi PAC, Axít HCL, Soda, chất diệt rêu,Clo, Chlorine và một số hóa chất khác