Saigoncons cung cấp các giá trị dịch vụ về lĩnh vực ngành Xây dựng – Kiến trúc phục vụ các dự án gia đình, công trình trình đầu tư với số vốn lớn, phát triển các giá trị lợi ích về kỹ thuật thi công hiện đại đặc biệt với những mũi nhọn như: Thiết kế xây dựng hồ bơi và vật liệu thi công công trình. Nhằm tập trung tối đa tạo diện mạo mới cho các bản vẽ thiết kế kiến trúc, phối hợp với các kỹ sư thi công có kinh nghiệm, biết kết hợp và sử dụng Vật liệu xây dựng vào hạng mục xây dựng hoàn thiện với mục tiêu như sau:

  • Công trình chất lượng về tính cấu trúc
  • Đẹp về kiến trúc thiết kế
  • Sang trọng vì vật liệu xây dựng
  • Thời gian thi công rút ngắn tối đa
  • Cam kết thời gian bảo hành dài hạn